Strona główna     Linki     Co nowego


Huta Kościuszko (Chorzów)

Informacje

Stan: zlikwidowana     Prześwit: 785 mm     


Na kolei zakładowej Huty Kościuszko eksploatowano ostatni czynny parowóz serwii Tw53, Tw53-13953. Wygaszono go po ostatniej jeździe w dniu 21.06.1991 r. Kolej zlikwidowano w 1996 r.

Strony i publikacje

Ostatnie enklawy pary w Polsce: Przemysł górnośląski

Krzysztof Wiśniewski, Krzysztof Soida  –  Koleje Małe i Duże 3/2001

Interesujący artykuł o ostatnich zakładach przemysłowych Górnego Śląska, w których eksploatowane są parowozy. Na szczególną uwagę zasługuje Huta Kościuszko wraz z ostatnim czynnym parowozem Tw53 oraz Huta Pokój, w której eksploatowano ostatnie czynne parowozy serii Tw47. Artykuł ilustrowany jest ciekawymi zdjęciami.

Górnośląskie wąskotorowe tendrzaki pięcioosiowe typu Eh2t

Bogdan Pokropiński  –  Koleje Małe i Duże 3/2001

Obszerny oraz bogato ilustrowany artykuł o pięcioosiowych tendrzakach produkowanych dla kolei wąskotorowych na Górnym Śląsku - zarówno tych użytku publicznego jak i kolei zakładowych hut i kopalń.

Copyright © 1999-2009 Krzysztof Zientara