Strona główna     Linki     Co nowego


Kolej leśna Puszczy Kozienickiej - Pionki

Informacje

Stan: czynna     Rok budowy: 1916/2005     Rok likwidacji: 1986     Prześwit: 600 mm     
Operator: Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych     


Sieć kolei leśnej w Puszczy Kozienickiej powstała w 1916 roku za sprawą Austryjaków, którzy wykorzystywali ją do transportu drewna. Do tego celu linia wykorzystywana była do 1986 roku, kiedy rozebrano jej ostatni odcinek. Kilka lat temu powstała koncepcja odbudowy zaplecza technicznego i szlaku. Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych z pomocą wolontariuszy zorganizowała z Pionkach skansen kolei leśnej, a w planach jest odbudowanie linii do Garbatki.

Strony i publikacje

Leśne kolejki wąskotorowe południowo-wschodniej Polski

Oktawian Duda, Zygmunt Świerzewski, Krzysztof Zintel  –  Poznań 1995

Na publikację składają się cztery główne artykuły: Koleje leśne w latach 1945 do 1974, Lokomotywy parowe kolei leśnych, Koleje leśne w Karpatach Wschodnich oraz Bieszczadzkie koleje leśne. Pierwszy z nich opisuje ogólną sytuację kolei leśnych w Polsce z uwzględnieniem długości poszczególnych systemów oraz ich sytuacji taborowej. Drugi artykuł to krótkie omówienie taboru eksploatowanego na leśnych kolejach wąskotorowych w Polsce wraz ze szczegółowym wykazem parowozów HF, Las, Ryś oraz Px48 eksploatowanych na tych kolejach. Dwa ostatnie artykuły szczegółowo omawiają koleje leśne Karpat oraz oddzielnie koleje leśne w Bieszczadach. Publikacja zawiera liczne interesujące fotografie oraz mapy.

Copyright © 1999-2009 Krzysztof Zientara